Privacy Policy

Privacy Policy 

Via onze Privacy Policy informeren wij je hoe Van Wees Opleidingen omgaat met je persoonsgegevens. Hierbij respecteert Van Wees Opleidingen je privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Van Wees Opleidingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Wees Opleidingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Wees Opleidingen verstrekt. Van Wees Opleidingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam - Voorletters - E-mailadres - Telefoonnummer – Geboortedatum - Geboorteplaats –  IP-adres.

Waarom Van Wees Opleidingen gegevens nodig heeft

Van Wees Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Wees Opleidingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verwerken van persoonsgegevens voor cursussen en examens.

Hoe lang Van Wees Opleidingen gegevens bewaart

Van Wees Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onderdeel van onze dienstverlening informeren wij wanneer uw certificaat komt te verlopen. Om deze reden bewaren wij alle gegevens voor een spoedige en tijdige verwerking van de herinnering voor een herhalingscursus.

Delen met anderen

Van Wees Opleidingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen dat wordt afgenomen door het examenbureau. En in het geval dat een andere opleider de opleidingen uitvoert omdat de cursus niet in ons standaard aanbod is opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanweesopleidingen.nl  

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. Van Wees Opleidingen streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 3 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Van Wees Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van een verwerkingsregister.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Wees Opleidingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Wees Opleidingen. Van Wees Opleidingen is als volgt te bereiken:

Postadres: Molenwerf 21 L

Vestigingsadres: Uitgeest

Inschrijvingsnummer handelsregister

Kamer van Koophandel: 34183165

Telefoon: 0251311565

E-mailadres: info@vanweesopleidingen.nl

Geen overeenstemming omtrent de privacyverklaring van Van Wees Opleidingen? U kunt ons altijd benaderen voor feedback. Via deze pagina kan bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een tip worden gegeven.

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.