Opleiding: VOL-VCA
Inschrijven voor deze cursus

Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA

Deze cursus vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat VOL-VCA. De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), die met grote regelmaat wijzigen. Onze lessen zijn gebaseerd op de laatste eindtermen. Doordat wij onze cursusboeken in eigen beheer hebben, zijn deze altijd actueel.

 

 

Tijdsduur:

1 dag.

Kosten:

€ 207,00 p.p. excl. BTW gegeven in het Nederlands.

De kosten zijn inclusief lesboek, versnaperingen, lunch, examen en certificaat.

Toeslag anderstalig examen bedraagt € 65,00. (Engels, Frans of Duits)

Voor groepen kunt u contact met ons opnemen voor een aangepast tarief.

Doelgroep:

De cursus richt zich met name op operationeel leidinggevenden. Ook voor ZZP'ers is de opleiding geschikt (de brancherichtlijn van de bouwsector stelt dit per 1 januari 2017 verplicht). Voor VCA gecertificeerde bedrijven of zij die met VCA- certificering bezig zijn, geldt deze cursus als verplicht basisniveau voor de operationeel leidinggevenden.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze cursus. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij Nederlands begrijpend kan lezen en beschikt over minimaal een MBO denk-/werkniveau. De deelnemer dient in voorbereiding de lesstof (het cursusboek) aandachtig door te nemen en bij voorkeur de vragen in het boek te hebben gemaakt.

Inhoud van de cursus:

De cursus omvat de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden:

 • Wet- en regelgeving
 • Werkplekcontroles
 • risico's en preventie

Uitvoeren van werkzaamheden:

 • gereedschappen en machines
 • hijsen en heffen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten)
 • werken op hoogte
 • ergonomie

Beheersen van specifieke gevaren:

 • gevaarlijke stoffen
 • brand en explosies
 • elektriciteit

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

 • ongevallen en noodsituaties
 • Incidentenregistratie

Examen en certificaat:

Het examen vindt aansluitend aan de cursus plaats en wordt afgenomen door een extern erkend examenbureau. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het persoonlijk certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA. Dit certificaat is landelijk geaccepteerd (het certificaat wordt ook erkend door België en Duitsland).

Een goede voorbereiding op het VOL-VCA examen is heel belangrijk. Naast het lezen van het lesboek en het maken van de opgaven aan het eind van ieder hoofdstuk, is het ook mogelijk een proefexamen te maken. Een proefexamen Veiligheid Operationeel Leidinggevenden VCA wordt door de VCA Examenbank beschikbaar gesteld.

Geldigheidsduur certificaat:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Code 95:

Deze cursus wordt geaccepteerd door het CCV. Optionele kosten van afdracht voor nascholingsplicht aan het CCV bedragen € 27,50 p.p. per cursus.

Cursusduur:

Wij verzorgen de cursus VOL-VCA in 1 dag. Bij de 1-daagse cursus is het van belang dat de deelnemer het cursusboek in voorbereiding heeft doorgenomen. Delen van de lesstof worden in aanzienlijk tempo doorgenomen.

Leslocatie:

De cursus wordt in principe gegeven op onze eigen leslocatie. Desgewenst kan de cursus bij u op locatie worden gegeven (incompany).

Lestijden:

De cursusdag start om 08.30 uur en  wordt om 16.30 uur beëindigd, gevolgd door het examen van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Overleg over afwijkende cursustijden en examentijden is mogelijk.

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

VOL-VCA
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.