Opleiding: VCA voor moeilijk lerenden
Inschrijven voor deze cursus

Speciale begeleiding voor moeilijk lerenden

Reeds enige tijd heeft Van Wees Opleidingen, mede naar aanleiding van verzoeken van  klanten, een speciaal programma ontwikkeld voor mensen die om verschillende redenen moeite hebben met leren maar die wél het VCA diploma willen of moeten behalen (dyslexie, autisme, ADHD, borderline). 

De inmiddels behaalde resultaten zijn goed.

Het belangrijkste uitgangspunt van dit programma is persoonlijke aandacht van de cursusleider voor de cursist.

Aandacht

Deze aandacht is nodig om te achterhalen wat exact de knelpunten zijn bij het leren zodat de cursusleider hier heel gericht op kan inspelen. Méér dan maatwerk, dus! De cursusinhoud wordt dusdanig aangeboden dat de cursist de stof wél kan opnemen. Daarnaast maakt ook een examentraining deel uit van het programma.

Beperkte groepsgrootte

Een tweede uitgangspunt is dat de groepsgrootte zeer beperkt is. In veel gevallen wordt er 1 op 1 lesgegeven en in uitzonderlijke gevallen is de groepsgrootte maximaal 3 cursisten. Dit is nodig om de hierboven genoemde persoonlijke aandacht te waarborgen.

Beperking cursusduur

Een derde uitgangspunt is dat de cursusduur beperkt wordt. Veel mensen (maar zeker niet alle!) met een leerstoornis hebben ook een korte aandachtspanne. Daarom wordt de cursusinhoud in principe in blokken van 4 uur, verdeeld over meerdere dagen, gegeven.

Achterhalen problematiek

Vanwege de persoonlijke aandacht is het soms noodzakelijk dat ingegaan wordt op specifieke  problematiek van de cursist. Ook hier wordt, eventueel in overleg met de werkgever, aandacht aan gegeven door de cursusleider.

Kortom: het bezit van het VCA diploma is voor iedereen mogelijk, óók voor mensen die moeilijk kunnen leren: met de cursus VCA Voor Moeilijklerenden van Van Wees Opleidingen!

De lesstof wordt bepaald door het SSVV. De wijze van lesgeven (didactische aanpak) is bij deze cursus altijd maatwerk, afgestemd op de specifieke behoeften van de deelnemer.

Tijdsduur:

1 dagdeel (examentraining) of 3 dagdelen (2 dagdelen cursus en 1 dagdeel examentraining).

Kosten:

Kosten voor 1 dagdeel examentraining zijn € 195,00 + voorleesexamen € 114,00.

Kosten voor 3 dagdelen (2 dagdelen cursus en 1 dagdeel examentraining) zijn € 588,00 + voorleesexamen € 114,00.

Een los cursusboek Basis Veiligheid bedraagt € 27,50 p.s. 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Doelgroep:

De cursus richt zich op werknemers die moeilijk kunnen leren.

Middels telefonisch overleg vóór aanvang van de cursus bespreken wij de uitdaging die de  kandidaat heeft zodat de instructeur hier rekening mee kan houden met betrekking tot de lesstijl en de persoonlijke benadering van de deelnemer.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze cursus. 

Inhoud van de cursus:

De cursus, die in aangepaste vorm wordt gegeven,  omvat de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden:

 • Wet- en regelgeving
 • risico's en preventie

Uitvoeren van werkzaamheden:

 • gereedschappen en machines
 • hijsen en heffen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten)
 • werken op hoogte
 • ergonomie

Beheersen van specifieke gevaren:

 • gevaarlijke stoffen
 • brand en explosies
 • elektriciteit

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

 • ongevallen en noodsituaties

Examen en certificaat:

Het examen vindt op een later tijdstip plaats en wordt afgenomen door een extern erkend examenbureau. Voor deelnemers waarbij de leesvaardigheid een belemmering vormt, kan een voorleesexamen worden aangevraagd, een bijkomend voordeel is dat je daarbij 15 minuten extra examentijd krijgt. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een persoonlijk certificaat Basisveiligheid VCA. 

Geldigheidsduur certificaat:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusduur:

In de aard der zaak is deze cursus altijd maatwerk; de verdeling van de lesuren vindt altijd in overleg met de deelnemer plaats.

Leslocatie:

De opleiding wordt in principe gegeven op onze eigen leslocatie. Desgewenst kan de cursus bij u op locatie worden gegeven (incompany).

Lestijden:

In overleg.

Cursusdata:

De cursusdagen staan niet online. We vullen in overleg met u in welke opzet en datum het beste past. Vraag ons naar de beschikbare plaatsen/ datums. Stuur een mailtje naar info@vanweesopleidingen.nl of bel 0251-311565.

Actuele planning

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

VCA voor moeilijk lerenden
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.