Opleiding: Preventiemedewerker
Inschrijven voor deze cursus

Cursus Preventiemedewerker (PM)
 

Werkgevers zijn verplicht een risicoinventarisatie & evaluatie uit te voeren in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s).
Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s  die vragen of opmerkingen hebben over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De Preventiemedewerker ondersteunt zijn of haar collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

De cursus gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de Preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen

Desgewenst kan deze cursus tegen meerprijs NIBHV erkend gegeven worden.

Tijdsduur:

1 dag (2 dagdelen).

Kosten:

€ 295,00 p.p. excl. BTW. Inclusief cursusboek, toets, versnaperingen, lunch en certificaat.

Doelgroep:

De cursus richt zich op de werknemer die is aangewezen door de werkgever om als Preventiemedewerker taken uit te voeren.

Toelatingseisen:

Minimale toelatingseisen worden aan de deelnemers niet gesteld. Het strekt echter tot aanbeveling indien de deelnemer in het bezit is van het certificaat Basis Veiligheid VCA of VOL-VCA.

Inhoud van de cursus:

  • Arbowetgeving en de relatie met de preventiemedewerker (PM)
  • Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE)
  • taken bevoegdheden Ondernemingsraad (OR) / Personeelsvertegenwoordiging (PVT) / andere belanghebbenden
  • plaats en positie van de preventiemedewerker
  • uitvoeren van Arbo-maatregelen
  • geven van voorlichting en instructie

Geldigheidsduur certificaat:

Het examen Preventiemedewerker bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen. De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een (eventueel NIBHV-) certificaat.

Cursuslocatie:

Deze cursus wordt in principe gegeven op onze opleidingslocatie. Desgewenst kan de cursus ook bij u op locatie (incompany) gegeven worden.

Lestijden:

De cursusdag vangt aan om 09.00 uur en wordt om 16.00 uur beëindigd. Hierna volgt het schriftelijke examen (duur: 45 minuten)

Actuele planning

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

Preventiemedewerker
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.