Opleiding: Ploegleider BHV
Inschrijven voor deze cursus

Opleiding Ploegleider BHV

Een ploegleider geeft leiding aan de inzet van meerdere bedrijfshulpverleners (repressief). Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft.

Het beheer en de controle van de middelen van de BHV ploeg behoren ook tot het takenpakket van de ploegleider. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

De ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de opleiding een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop een inzet zo effectief en veilig mogelijk kan worden aangepakt. Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn of haar omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten.

Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken bedrijfshulpverleners. Ook moet de ploegleider kennis hebben van het gebied waar het BHV-team wordt ingezet.

Tot slot wordt ook aandacht besteed aan de communicatie en samenwerking met de hulpdiensten.

De opleiding Ploegleider BHV kan, desgewenst, NIBHV geaccrediteerd zijn en is op MBO niveau.

 

Tijdsduur:

Twee dagen (16 uur); niet aanééngesloten. In de periode tussen de twee lesdagen dient de deelnemer een opdracht uit te werken. Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van ± 4 uur.

Kosten:

Op aanvraag.

Doelgroep:

De opleiding richt zich op de werknemer die is aangewezen door de werkgever om leiding te geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.

Toelatingseisen:

De deelnemer dient te beschikken over een BHV diploma welke niet langer verlopen mag zijn dan 2 maanden (zijnde 14 maanden).

Inhoud van de cursus:

  • De BHV organisatie en de ploegleider
  • Werken met scenario’s
  • Leiding geven
  • Communicatie- en alarmeringsmiddelen
  • Voorbereiden BHV organisatie
  • Verslaglegging inzetten
  • Waarborgen veiligheid bedrijfshulpverleners

Geldigheidsduur certificaat:

Het examen voor de opleiding ploegleider bestaat uit een schriftelijk- en een praktijkgedeelte. Het schriftelijke deel bestaat uit meerkeuzevragen. Het praktijkgedeelte bestaat uit een projectopdracht en een presentatie/inzetopdracht. Als beide onderdelen met een voldoende zijn afgesloten ontvangt de cursist het diploma ploegleider.

Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de opleiding ploegleider worden behaald

Code 95:

Dit programma wordt niet geaccepteerd door het CCV.

Cursuslocatie:

Op aanvraag.

Lestijden:

Aanvang 09.00 uur; einde cursusdag 16.30 uur.

Actuele planning

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

Ploegleider BHV
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.