Opleiding: C / Hoofd BHV
Inschrijven voor deze cursus

Opleiding Coördinator/Hoofd BHV

De Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen.

In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

 

 

 

 

 

 

De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

* Opzetten en beheren van de BHV-organisatie; 

* Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;

* Communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

 

De opleiding Coördinator/Hoofd BHV kan, desgewenst, NIBHV geaccrediteerd zijn. Deze opleiding is op HBO niveau.

 

Tijdsduur:

3 dagen (6 dagdelen); De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en een dag na een periode van ongeveer achttien weken. In de tussenliggende periode moet de deelnemer een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste lesdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.

Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Naast bovenstaande cursus hebben wij de volgende variant:

Onze ervaring is dat organisaties een verschillende invulling geven aan de rol Hoofd BHV. Voor een gepaste opleiding is het belangrijk om te weten wat deze rol is zodat er maatwerk mogelijk is.

De cursusduur  bedraagt bij deze variant 1 dag met algemeen wet- en regelgeving, BHV organisatie inrichten en opleiden, ontruimingsoefeningen en dergelijke.

Maatwerk is aangepast op de organisatie.

Kosten cursus 1 dag:

€ 750,00 p.p. exclusief btw incl. ontwikkeling maatwerk, cursusmateriaal, versnaperingen, lunch en certificaat.

Kosten (NIBHV erkende variant):

Op aanvraag.

Doelgroep:

De opleiding richt zich op de werknemer die is aangewezen als vertegenwoordiger van de werkgever op het gebied van de bedrijfshulpverlening en managementverantwoordelijkheid draagt voor een onderdeel van de organisatie.

“Het examen C/HBHV afgenomen bij NIBHV is 3 punten waard voor het onderhoud van de vakbekwaamheid van arbeidshygiënisten (AH) en veiligheidskundigen (VK). De waarderingen zijn opgenomen in de activiteitenlijst AH/VK en hebben een geldigheid van 2 jaar.” (NIBHV).

Toelatingseisen:

De opleiding Coördinator/Hoofd BHV kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO/HBO niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbobeleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

In de opleiding wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Het verdient aanbeveling dat de deelnemer in het bezit is (geweest) van een Basis diploma BHV.

Inhoud van de opleiding:

Tijdens de opleiding Coördinator/Hoofd BHV staat de voorbereiding van de bedrijfshulpverlening in een bedrijf of een inrichting centraal. In het lesboek wordt gewerkt vanuit de kwaliteits- en managementcirkel uit de praktijkrichtlijn NPR 5001 (Model voor een Arbo managementsysteem) van het Nederlands Normalisatie Instituut. Dit model is bewerkt tot een model voor een BHV-managementsysteem en bevat de volgende onderdelen:

  • Relevante wetgeving op het terrein van de kwaliteit van de arbeid, de arbeidsveiligheid en de brandveiligheid
  • Managementsysteem opgesplitst in de onderdelen Arbobeleid, Beoordeling van de stand van zaken, Besluitvorming en planning, Organiseren en uitvoeren en Controleren van de voortgang externe contacten

Het lesboek is voorzien van vele bijlagen die een schat aan achtergrondinformatie bevatten

Geldigheidsduur certificaat:

Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de deelnemer een certificaat C/Hoofd BHV. Het certificaat is onbeperkt geldig.

Cursuslocatie:

In overleg.

Lestijden:

In overleg.

Actuele planning

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

C / Hoofd BHV
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.