Opleiding: Basis-VCA
Inschrijven voor deze cursus

Cursus Basisveiligheid VCA 

De cursus Basis VCA legt de basis voor veilig werken. Bij veel bedrijven is het bezit van dit certificaat verplicht.

Deze cursus vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat Basisveiligheid VCA. De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), die met grote regelmaat wijzigen. Onze lesstof is gebaseerd op de laatste eindtermen. Doordat wij onze cursusboeken in eigen beheer hebben, zijn deze altijd actueel.

Tijdsduur:

1 dag.

Kosten:

€ 192,50 p.p. excl. BTW. De kosten zijn inclusief lesboek, versnaperingen, lunch, examen en certificaat.

Voor groepen kunt u contact met ons opnemen voor een aangepast tarief.

Optioneel aan toe te voegen:

 • €  35,00 excl. BTW - Toeslag voorleesexamen (+15 minuten extra examentijd)
 • €  65,00 excl. BTW - Toeslag anderstaligexamen 
 • geen toeslag - omzetting naar Basis VCA Groen examen

(Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van Basisveiligheid VCA. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 'groen gekleurde' vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde certificaat als kandidaten van een Basisveiligheid VCA examen.)

Doelgroep:

Iedereen die in het bezit van het certificaat Basis VCA wil of moet komen.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze cursus. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij begrijpend Nederlands kan lezen. De deelnemer dient in de voorbereiding het cursusboek te lezen. Wij adviseren met klem om de vragen aan het eind van ieder hoofdstuk te maken.

Inhoud van de cursus:

De cursus omvat de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden:

 • Wet- en regelgeving
 • Werkplekcontroles
 • Risico's en preventie

Uitvoeren van werkzaamheden:

 • gereedschappen en machines
 • hijsen en heffen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten)
 • werken op hoogte
 • ergonomie

Beheersen van specifieke gevaren:

 • gevaarlijke stoffen
 • brand en explosies
 • elektriciteit

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

 • ongevallen en noodsituaties

Examen en certificaat:

Het examen vindt aansluitend aan de cursus plaats en wordt afgenomen door een extern erkend examenbureau. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Basis Veiligheid VCA. Dit certificaat is landelijk geaccepteerd (het certificaat wordt ook erkend in België en Duitsland).

Een goede voorbereiding op het Basis VCA examen is heel belangrijk. Naast het lezen van het lesboek en het maken van de opgaven aan het eind van ieder hoofdstuk, is het ook mogelijk een proefexamen te maken. Een proefexamen wordt door de VCA Examenbank beschikbaar gesteld.

Geldigheidsduur certificaat:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Code 95:

Deze cursus wordt geaccepteerd door het CCV. Optionele kosten van afdracht voor nascholingsplicht aan het CCV bedragen € 27,50 p.p. per cursus.

Cursusduur:

Wij verzorgen de cursus Basis VCA in 1 dag (2 dagdelen, van 08:30 tot 16:30 uur). Bij de 1-daagse cursus is het van belang dat de deelnemer het cursusboek in voorbereiding heeft doorgenomen. Delen van de lesstof worden in aanzienlijk tempo doorgenomen.

Leslocatie:

De cursus wordt in principe gegeven op onze eigen leslocatie. Desgewenst kan de cursus bij u op locatie worden gegeven (incompany).

Lestijden:

De cursusdag start om 08.30 uur en  wordt om 16.30 uur beëindigd, gevolgd door het examen van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Overleg over afwijkende cursustijden en examentijden is mogelijk.

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

Basis-VCA
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.