Opleiding: Basis BHV
Inschrijven voor deze cursus

Basisopleiding BHV
De basisopleiding geldt voor iedereen die niet in het bezit is van een BHV diploma, maar dit wel wil of moet hebben.

De ARBO wet verplicht alle werkgevers om de bedrijfshulpverlening binnen hun bedrijf op een zodanige wijze te organiseren dat de hulpverlening met voldoende middelen en mensen op effectieve wijze kan ingrijpen bij calamiteiten zodat de effecten van een calamiteit tot een minimum beperkt blijven.


De basis van de wijze hóe en waaróp  de bedrijfshulpverlening georganiseerd moet zijn wordt feitelijk bepaald door de RI&E en de restrisico’s die deze oplevert.

Dit houdt in dat de ARBO wet bepaalt dat er naar gestreefd moet worden om de bedrijfshulpverlening altijd maatwerk te laten zijn, waarbij de specifieke bedrijfsomstandigheden én de genoemde restrisico’s de maat vormen waarnaar de bedrijfshulpverlening georganiseerd dient te zijn.

De Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener is in principe altijd NIBHV geaccrediteerd.

 

Tijdsduur:

2 dagen.

Kosten:

€ 296,00 p.p.  excl. BTW en inclusief lesboek examen, (wettelijk erkend) diploma en pasje, deelcertificaten, verbruiksmaterialen, versnaperingen en lunch.

Doelgroep:

Iedereen die bedrijfshulpverlener wil of moet worden.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze opleiding. Wel is het uitgangspunt dat de deelnemer voor de opleiding het toegezonden lesboek heeft doorgenomen.

Inhoud van de opleiding:

De Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener brengt de deelnemer de noodzakelijke minimale theoretische kennis en praktische vaardigheden bij om de werkzaamheden van bedrijfshulpverlener volwaardig, effectief en veilig uit te kunnen voeren.

De opleiding bestaat uit twee hoofdonderdelen:

Levensreddende Eerste Hulp en Eerste Hulp

Bij dit onderdeel (duur: 1 cursusdag) wordt de deelnemer geleerd om levensbedreigende aandoeningen, c.q. verwondingen, te herkennen en adequaat te handelen. Hierbij wordt geleerd om op te treden bij hart- en ademstilstand (slachtoffertoestand inschatten door middel van de ABC methode, reanimatie, gebruik AED, stabiele zijligging, rolmethode), een goede 112 melding te (laten) doen onder diverse omstandigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan botbreuken, bepaalde ziektebeelden en diverse verwondingen.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk theoretisch examen en een praktijkexamen; na afronding met goed gevolg ontvangt de deelnemer een deelcertificaat.

Brandbestrijding en ontruiming

Bij dit onderdeel (duur: 1 cursusdag) wordt de deelnemer geleerd om gevaren van en bij brand te herkennen (rook, koolmonoxide, elektriciteit, gevaarlijke stoffen), de situatie in te kunnen schatten, de geschiktheid van ter beschikking staande blusmiddelen in te schatten, een effectieve bluspoging te verrichten, op een veilige wijze de deur van een brandende ruimte te controleren en te openen, een effectieve en zinvolle 112 melding te doen en de basisbeginselen van de ontruiming en de ontruimingsprocedure te doorgronden.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan externe- en interne communicatie en -middelen, herkennen van gevaarlijke stoffen, menselijk gedrag bij calamiteiten en de effectieve opvang van gealarmeerde hulpdiensten en het samenwerken daarmee.

Ook dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk theoretisch examen en een praktijkexamen; na afronding met goed gevolg ontvangt de deelnemer een deelcertificaat.

Diploma en certificaten:

Indien de deelnemer de bovenstaande examens met goed gevolg heeft afgerond dan ontvang hij/zij een schriftelijk diploma, per onderdeel (EH/BO) een certificaat en een BHV legitimatiepas.

Geldigheidsduur diploma:

Het diploma heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en dient jaarlijks verlengd te worden door een herhalingscursus te volgen (zie aldaar).

Leslocatie:

De opleiding wordt in principe gegeven op onze eigen leslocatie. Desgewenst kan de cursus bij u op locatie worden gegeven (incompany).

Lestijden:

Beide opleidingsdagen starten om 09.00 uur en  worden om 17.00 uur beëindigd.

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

Basis BHV
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.