Coronavirus / COVID-19

Coronavirus / COVID-19

Naar aanleiding van de extra maatregelen die bekend zijn gemaakt betreffende het Coronavirus willen we u graag informeren. Van Wees Opleidingen volgt de adviezen van de overheid.

Dit is wat op de site van de Rijksoverheid.nl staat;

Open locaties

Locaties die uitgezonderd zijn van de sluitingsverplichting voor publieke plaatsen. Deze locaties mogen wel open zijn.

Uitzondering Dienstverlening (geen sluitingstijd)

 • Locaties voor cursussen en trainingentheorie- en praktijkexamens noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf.

Wij kunnen dus de cursussen met alle  voorzorgsmaatregelen blijven organiseren. 

We proberen zoveel mogelijk cursussen en examens door te laten gaan (denk hierbij aan o.a. VCA, Heftruck en Hoogwerker cursussen), met de volgende, harde, voorwaarden:

 • We verzoeken cursisten, opleiders en examenleiders de richtlijnen van de overheid qua omgang met elkaar in acht te houden:
  • Schud geen handen en heb geen ander contact;
  • Houd afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter;
  • Was uw handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg in afgesloten afvalemmers;
  • Wees alert op eventuele virussymptomen en spreek elkaar erop aan;
  • Bij twijfel m.b.t. gezondheidsklachten nl. neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts is het dringende advies thuis te blijven of direct naar huis te gaan en telefonisch contact op te nemen met de overheid om getest te worden.
 • Examenbureaus voeren een iets gewijzigde werkwijze uit tijdens het examen (o.a. op het gebied van het toewijzen van plaatsen en het afsluiten van het examen). De examenleider informeert iedereen over de instructies voorafgaand aan het examen.
 • Als een examenleider een examenkandidaat treft met gezondheidsklachten dan kan hij of zij de examenkandidaat verzoeken naar huis te gaan. Dit geldt ook andersom; als een kandidaat of opleider constateert dat een examenleider gezondheidsklachten vertoont kan men het examen verplaatsen.
 • De afstand tussen de examenkandidaten dient verplicht 2 meter te zijn, gemeten vanuit het midden van het beeldscherm (bij CBT examens).

 

Van Wees Opleidingen hanteert standaard, ongeacht de cursus, de volgende maatregelen:

 • Oppervlakken van tafels, deurkrukken en leuningen worden vóór én tijdens de cursussen ontsmet met alcohol.
 • Zodra u uw plek in het cursuslokaal verlaat vragen wij u dringend een mondkapje te dragen. 
 • in het gehele gebouw geldt éénrichtingsverkeer, aangegeven met stikkers op de vloer.
 • Bij bepaalde cursussen is het gebruik van handschoenen en/of mondkapjes verplicht of worden aangeraden; in die gevallen zal Van Wees Opleidingen deze ter beschikking stellen.

We gaan ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bij de hierboven genoemde gezondheidsklachten niet deelneemt aan een cursus dan wel een examen.

Indien een instructeur (of iemand binnen zijn/haar gezin) gezondheidsklachten vertoont zoals hierboven beschreven, dan probeert Van Wees Opleidingen een andere instructeur in te zetten. Indien dit niet mogelijk is dan behoudt Van Wees Opleidingen het recht om de cursus en/of examen te verzetten.
 

Nieuwsoverzicht
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.