Nieuws

 • NRTO Keurmerk

  Uitgeest, 10 mei 2022

  Van Wees Opleidingen B.V. ontvangt het NRTO-keurmerk

  Van Wees Opleidingen B.V. heeft op 10 mei 2022 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

 • Coronavirus / COVID-19

  Coronavirus / COVID-19

  Naar aanleiding van de extra maatregelen die bekend zijn gemaakt betreffende het Coronavirus willen we u graag informeren. Van Wees Opleidingen volgt de adviezen van de overheid.

  Dit is wat op de site van de Rijksoverheid.nl staat;

  Open locaties

  Locaties die uitgezonderd zijn van de sluitingsverplichting voor publieke plaatsen. Deze locaties mogen wel open zijn.

  Uitzondering Dienstverlening (geen sluitingstijd)

  • Locaties voor cursussen en trainingentheorie- en praktijkexamens noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf.

  Wij kunnen dus de cursussen met alle  voorzorgsmaatregelen blijven organiseren. 

 • Protocol voor BHV-Organisaties tijdens de Covid-19 Pandemie

  Versie 17 september 2021

  De Coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en bhv’ers in bedrijven en organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat de bhv bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven en organisaties om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan de eisen van verzekeraars.

 • VCA Tips

  Het vernieuwde VCA examen is niet gemakkelijk! Ondanks het feit dat het slagingspercentage van Van Wees Opleidingen recentelijk (sinds mei 2020) zeer hoog ligt (bijna 100%!) is een goede voorbereiding door de examenkandidaat van groot belang.

  Dit zijn onze tips:

   

 • Van Wees Opleidingen VCA* en ISO 9001:2015 gecertificeerd

  Naast de ISO 9001 certificering heeft Van Wees opleidingen ook het certificaat behaald voor het VGM-beheersysteem VCA*.

  De Van Wees Groep waar Van Wees Opleidingen onderdeel van uitmaakt is gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties, risicoanalyses, keuren van arbeidsmiddelen, het houden van veiligheidstoezicht en het geven van trainingen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen op projectlocaties.

 • Algemeen - arbeidsongevallen

  Door arbeidsongevallen kwamen 70 werknemers ’s avonds niet meer thuis. Maar liefst 19 slachtoffers meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

 • BHV - top 15 tips

  Top 15 tips voor een goede bedrijfshulpverlening.
   

  Vaker dit soort nieuws ontvangen? schrijf je in voor de nieuwsbrief bij het menu contact.
   

 • VCA - Let op! Nieuwe vraagvormen

  Nieuwe vraagvormen vanaf 1 september 2017

  Vanaf september 2017 zal de wijze waarop de vragen worden gesteld ingrijpend veranderen. Met de huidige werkwijze krijgt men de keuze uit drie antwoorden waar binnenkort tal van opties mogelijk zijn. 

 • VCA - Verplicht; digitale examens

  Verplicht: Examens met de computer

  VCA Infra de overkoepelde organisatie heeft besloten dat met ingang van september 2017 alle examens verplicht digitaal worden afgelegd. Van Wees opleidingen heeft de afgelopen jaren al haar cursusruimtes hierop aangepast.

 • VCA - Optioneel Voorleesexamen

  Optioneel voorleesexamen

  Het examen is nu ook ingesproken beschikbaar. Met een koptelefoon op kan de cursist in alle rust zijn examen tegelijkertijd met de rest van de groep afleggen. Hij krijgt 15 minuten extra de tijd.

 • VCA - Geldigheid en VCA-pas

  Geldigheid en certificaat als VCA-pas

  Ook in 2017 zal het certificaat 10 jaar geldig blijven. Nadat de cursist is geslaagd verstrekken wij het officiële certificaat van het examenbureau en maken wij zelf een pas.

 • VCA - Nieuw: Cursus voor moeilijk lerenden

  Nieuw: Speciale cursus voor moeilijk lerende kandidaten

  In 2016 is er een speciale cursus van start gegaan voor moeilijk lerende kandidaten en personen met ernstige vormen van dyslexie. 

 • VCA - (spoed) aanmeldingen

  Aanmeldingstermijn kandidaten en spoedaanmeldingen

  U kunt zich nog tot de dag voor de opleiding aanmelden voor de cursus. Wanneer het alleen een examen betreft is dit tot 24 uur voor aanvang van het examen is.

 • VCA - Nieuw eigen cursusmateriaal

  Nieuw cursusmateriaal

  Jaarlijks besteden wij veel aandacht aan het cursusmateriaal. Het studieboek versturen wij vooraf zodat de kandidaat zich kan voorbereiden op de cursus en het examen. Hierdoor is het mogelijk de opleiding in één dag te volgen voor beginners en herhalers.

   

 • VCA - Code95 registratie

  Code 95 registratie voor beroepschauffeurs

  Om beroepschauffeur te blijven, bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur bestaat uit een praktijkopleiding. 

   

 • Steigers - strengere regels steigerbouw

  Strengere controle steigerbouw

  Het is wettelijk verplicht om aantoonbare voorlichting te geven met betrekking tot het arbeidsmiddel dat wordt gebruikt. Dit is op meerdere manieren uit te leggen. 

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.