FAQ's

 • Heftruck

  Hoelang is mijn certificaat geldig?

  De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat voor zowel theorie als praktijk een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

 • Algemeen

  Incompany opleidingen

  Vrijwel alle opleidingen en zo ook de VCA cursus geven wij ook op locatie bij de klant zelf. Dit is financieel al aantrekkelijk vanaf 10 werknemers. Bijkomstig is...

  • De cursusinhoud is flexibel; de lesstof wordt afgestemd op de klant
  • De deelnemers hoeven niet te reizen; dit scheelt reistijd en reiskosten
  • Een incompany-cursus is vaak goedkoper dan een externe cursus (niet altijd)
  • Vaak verbetert een interne training de samenwerking binnen het bedrijf
  • De opdrachtgever dient een cursus- en lunchruimte beschikbaar te stellen.
 • Algemeen

  Waarom kiezen bedrijven al 20 jaar voor Van Wees Opleidingen?

  • Instructeurs met praktijkachtergrond
  • Eigen cursusmateriaal
  • Slagingspercentage van meer dan 91%
  • Geen kosten voor spoedaanmeldingen
  • Snelle afhandeling van aanvragen
  • Betaling achteraf
  • Goede lunch en locaties
  • Tevreden cursisten
  • Incompany opleidingsmogelijkheid
  • 20 jaar ervaren en betrouwbaar
 • STAP-budget

  Wat is het STAP-budget?

  Het STAP-budget staat voor Stimulering Arbeidmarkt Positie. De STAP-regeling is door de overheid in het leven geroepen om mensen te helpen zich te ontwikkelen in hun loopbaan. Met het volgen van een opleiding kun je meegroeien met je werk, stappen maken in je carrière of jezelf omscholen naar een andere sector. Zo vergroot je de kans om je baan te houden of een nieuwe baan te vinden.

 • STAP-budget

  Biedt Van Wees Opleidingen ook cursussen en opleidingen die in aanmerking komen voor het STAP-budget?

  Alle opleidingen en cursussen van Van Wees Opleidingen kunnen voorzien worden met het STAP-budget.

 • BHV

  Wat is de herhalingsplicht?

  Een bedrijfshulpverlener ( BHV-er ) is opgeleid om in geval van nood uw werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV-er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV-er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

  Wat moet?

  In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid. Bedrijfshulpverlening houdt ondermeer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Deze maatregelen gelden zowel voor uw werknemers als voor anderen op uw terrein. U moet naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

  U mag als werkgever zelf bepalen hoeveel BHV-ers u in uw bedrijf heeft. Ook mag u als werkgever de BHV -taken zelf uitvoeren. Bij uw afwezigheid moet wel iemand anders uw taken overnemen. 
  Het aantal BHV-ers dat u aanstelt ligt niet vast in de wet. Dit geldt ook voor de manier waarop u de BHV-er in uw bedrijf organiseert. Echter, bij het bepalen van het aantal BHV-ers én de wijze waarop u de BHV organiseert moet u wel rekening met de grootte van uw bedrijf en de risico’s in uw bedrijf.
  Als u bedrijfshulpverleners aanstelt moet u zorgen dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.


  Wat mag?

  • Laat de BHV-ers ongeveer 1 keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • U kunt BHV-er zoveel mogelijk spreiden over verschillende locaties in uw bedrijf.
  • Ingeval van nood is het dan mogelijk snel te handelen.
  • Voer regelmatig een ontruimingsoefening uit. Door te oefenen met ontruimen weten uw medewerkers wat ze ingeval van nood moeten doen.
  • U kunt een werknemer met een interne functie - zoals een bewaker - de BHV -opleiding laten volgen. Deze is altijd aanwezig, dus ook om hulp te bieden. BHV -taken zijn ook `interne taken'. De werknemer kan de BHV -taken dan makkelijk combineren met zijn interne functie.


  Wat helpt?

  • Verplicht uw werknemers niet om BHV-er te worden. Vraag of werknemers het vrijwillig willen doen.
  • U kunt een BHV-er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn taken als BHV-er .


  bron: Ministerie van SZW

Gebruik dit formulier om een vraag te stellen.

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.