• NRTO

  Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit Van Wees Opleidingen B.V. bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Van Wees Opleidingen B.V.  voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054

 • VCA*

  Van Wees opleidingen heeft ook het certificaat behaald voor het VGM-beheersysteem VCA*.

  De Van Wees Groep waar Van Wees Opleidingen onderdeel van uitmaakt is gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties, risicoanalyses, keuren van arbeidsmiddelen, het houden van veiligheidstoezicht en het geven van trainingen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen op projectlocaties.

 • ISO 9001:2015

  De ISO 9001 certificering is weer bijgewerkt naar de laatste variant en afgegeven door Alfa Accountants. De ISO 9001:2015.

  De Van Wees Groep waar Van Wees Opleidingen onderdeel van uitmaakt is gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties, risicoanalyses, keuren van arbeidsmiddelen, het houden van veiligheidstoezicht en het geven van trainingen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen op projectlocaties.

 • OTIB subsidie

  OTIB verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Goed geschoolde vaktalenten geven de branche immers een kwaliteitsimpuls. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek van welke regeling u gebruik kunt maken!

  BRON: https://www.otib.nl/subsidie/osr/hoogte_vergoeding/ 

 • Opleiding Ontwikkeling Metaal

  OOM is het opleidingsfonds van en voor 145.000 werknemers en 15.000 bedrijven in de metaalbewerking. OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Dit gebeurt op basis van CAO- afspraken die zijn gemaakt door sociale partners in de sector.

 • Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche

  STOOF helpt werkgevers die afdragen aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) aan informatie over opleiders en opleidingen.

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.