Opleiding: VCA voor moeilijk lerenden
Inschrijven voor deze cursus

Nieuw: Cursus Basis Veiligheid VCA voor moeilijk lerende kandidaten

In 2016 is er een speciale cursus ontwikkeld door Van Wees Opleidingen, die bedoelt is voor moeilijk lerende kandidaten, mensen met een leerachterstand en personen met vormen van dyslexie.

Deze cursus bereidt de deelnemer zo optimaal mogelijk voor op het VCA examen.
 

Tijdens deze cursus wordt aan maximaal 3 personen gelijktijdig les gegeven door een instructeur. Door de kandidaten in een rustige omgeving zonder groepsdruk voor te bereiden op het examen en meer aandacht te hebben voor de deelnemer zelf en de wijze van vraagstelling op het examen, worden hier zeer goede resultaten mee behaald.

Bijna wekelijks geven wij deze cursus, alleen staat hiervan de planning niet online omdat er altijd maar een enkele plaats vrij is. Informeer over de beschikbaarheid via 0251311565 of het contactformulier. De opleiding kan desgewenst ook op uw locatie gegeven worden.

Speciale begeleiding voor moeilijk lerende

Reeds enige tijd heeft Van Wees Opleidingen mede naar aanleiding van verzoeken van  klanten een speciaal programma ontwikkeld voor mensen die om verschillende redenen moeite hebben met leren maar die wél het VCA diploma willen of moeten behalen. De inmiddels behaalde resultaten zijn goed.

Het belangrijkste uitgangspunt van dit programma is persoonlijke aandacht van de cursusleider voor de cursist.

Deze aandacht is nodig om te achterhalen wat exact de knelpunten zijn bij het leren zodat de cursusleider hier heel gericht op kan inspelen. Méér dan maatwerk, dus! De cursusinhoud wordt dusdanig aangeboden dat de cursist de stof wél kan opnemen. Daarnaast kan ook een examentraining deel uitmaken van het programma.

Een tweede uitgangspunt is dat de groepsgrootte zeer beperkt is. In veel gevallen wordt er 1 op 1 lesgegeven en in uitzonderlijke gevallen is de groepsgrootte maximaal 3 cursisten. Dit is nodig om de hierboven genoemde persoonlijke aandacht te waarborgen.

Een derde uitgangspunt is dat de cursusduur beperkt wordt. Veel mensen (maar zeker niet alle!) met een leerstoornis hebben ook een korte aandachtspanne. Daarom wordt de cursusinhoud in principe in blokken van 4 uur, verdeeld over meerdere dagen, gegeven.

Vanwege de persoonlijke aandacht is het soms noodzakelijk dat ingegaan wordt op specifieke  problematiek van de cursist. Ook hier wordt, eventueel in overleg met de werkgever, aandacht aan gegeven door de cursusleider.

Kortom: het bezit van het VCA diploma is voor iedereen mogelijk, óók voor mensen die moeilijk kunnen leren: met de cursus VCA Voor Moeilijklerenden van Van Wees Opleidingen!

De lesstof wordt bepaald door het SSVV. De wijze van lesgeven (didactische aanpak) is bij deze cursus altijd maatwerk, afgestemd op de behoeften van de deelnemer.

Tijdsduur:

1 dag of 2 dagdelen additioneel op de basiscursus (8 uur totaal)

Kosten:

Voor deze cursus is een meerprijs van toepassing bovenop de standaard VCA cursus. Kosten hiervoor zijn € 295,- .

Doelgroep:

De cursus richt zich op werknemers die moeilijk kunnen leren.

Middels telefonisch overleg vóór aanvang van de cursus bespreken wij de uitdaging die de  kandidaat heeft zodat de instructeur hier rekening mee kan houden met betrekking tot de lesstijl en de persoonlijke benadering van de deelnemer.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze cursus. 

Inhoud van de cursus:

De cursus, die in aangepaste vorm wordt gegeven,  omvat de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden:

 • Wet- en regelgeving
 • risico's en preventie.

Uitvoeren van werkzaamheden:

 • gereedschappen en machines;
 • hijsen en heffen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten);
 • werken op hoogte;
 • ergonomie.

Beheersen van specifieke gevaren:

 • gevaarlijke stoffen;
 • brand en explosies;
 • elektriciteit.

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

 • ongevallen en noodsituaties.

Examen en certificaat:

Het examen vindt aansluitend aan de cursus plaats en wordt afgenomen door een extern erkend examenbureau. Voor deelnemers waarbij de leesvaardigheid een belemmering vormt, kan een voorleesexamen worden aangevraagd, een bijkomend voordeel is dat je daarbij 15 minuten extra examentijd krijgt. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het een pas met persoonlijk certificaat Basisveiligheid VCA. 

Geldigheidsduur certificaat:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Code 95:

Deze cursus kan onder bepaalde voorwaarden worden geaccepteerd door het CCV. Optionele kosten van afdracht voor nascholingsplicht aan het CCV bedragen € 24,50 p.p. per cursusdag. Neem voor deze voorwaarden contact met ons op.

Cursusduur:

In de aard der zaak is deze cursus altijd maatwerk; de verdeling van de lesuren vindt altijd in overleg met de deelnemer plaats.

Leslocatie:

De opleiding wordt in principe gegeven op onze eigen leslocatie. Desgewenst kan de cursus bij u op locatie worden gegeven (incompany).

Lestijden:

In overleg.

Cursusdata:

3 a 4 keer per maand gaat deze cursus van start. De cursusdagen staan alleen niet online. We vullen in overleg met u in welke opzet en datum het beste past. Vraag ons naar de beschikbare plaatsen/ datums. Stuur een mailtje naar info@vanweesopleidingen.nl of bel 0251311565.

Actuele planning

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

VCA voor moeilijk lerenden
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.