>>> Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat wij sinds 1-2-2014 geaccrediteerd zijn voor het afnemen van SOG-examens, voor zowel het theorie- als het praktijkgedeelte. Dit geldt voor Werken met de Hoogwerker, Werken met de Heftruck en Veilig Verplaatsen van Lasten.
Opleidingen - Basisveiligheid VCA PDF Afdrukken E-mailadres

Opleidingcode: BVCA


Een aantal grote opdrachtgevers in de (petro)chemie, de bouw, de industrie en de infrastructuur stelt een certificaat B-VCA verplicht om op hun objecten werkzaam­heden te mogen uitvoeren. Uitvoerend personeel van bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.

 

Deze opleiding vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat Basisveiligheid VCA. De opleiding is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veilgheid), die op 1 janurai 2010 van kracht zijn geworden.

 

Inhoud opleiding

De opleiding omvat de volgende onderwerpen:

 • - wet- en regelgeving;
 • - risico’s en preventie;
 • - ongevallen en noodsituaties;
 • - gevaarlijke stoffen;
 • - brand en explosies;
 • - gereedschappen en machines;
 • - elektriciteit;
 • - hijsen en heffen;
 • - werken op hoogte;
 • - werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten);
 • - ergonomie;
 • - persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Doelgroep

De opleiding richt zich met name op werknemers van aannemers die op locatie werkzaamheden uitvoeren. Ook voor personen die uit hoofde van hun functie met bovengenoemde risico’s in aanraking komen, is de opleiding geschikt. Voor VCA gecertificeerde bedrijven of zij die met VCA-certificering bezig zijn, geldt deze opleiding als verplicht basisniveau voor hun opertioneel werknemers.

 

Toelatingsvereisten

Er wordt geen specifieke vooropleiding vereist. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij Nederlands begrijpend kan lezen. De deelnemer dient in voorbereiding de lesstof (het cursusboek) aandachtig door te nemen en bij voorkeur de vragen in het boek te maken.

 

Examen / Certificaat

Het examen vindt aansluitend aan of kort volgend op de opleiding plaats en wordt afgenomen door een extern erkend examenbureau. Voor deelnemers waarbij de leesvaardigheid een belemmering vormt, kan tegen meerprijs een voorleesexamen worden aangevraagd. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het persoonlijk certificaat Basisveiligheid VCA. Dit certificaat is landelijk geaccepteerd en tien jaar geldig.


Een goede voorbereiding op het VCA examen is heel belangrijk. Naast natuurlijk aandachtig bestuderen van het lesboek en het maken van de opgaven aan het eind van ieder hoofdstuk, is het ook mogelijk een proefexamen te maken. Een proefexamen Basisveiligheid VCA wordt door de VCA Examenbank beschikbaar gesteld.

Opleidingsduur

Wij verzorgen de opleiding B-VCA in 1 dag (2 dagdelen, van 08:30 tot 17:00 uur). Bij de 1-daagse opleiding is het essentieel dat de deelnemer de lesstof (het cursusboek) in voorbereiding aandachtig heeft doorgenomen. De lesstof wordt in aanzienlijk tempo doorgenomen, nadere toelichting vindt plaats op basis van de behoefte van de deelnemer(s). De 1-daagse opleiding is geschikt voor personen die reeds in het bezit zijn van het certificaat, maar waarvan de geldigheid verloopt. De opleiding wordt afgesloten met een proefexamen.

 

Voor personen die moeite hebben met het zich eigen maken van de niet geringe hoeveelheid lesstof, bieden wij de opleiding ook aan in 3 of 4 dagdelen. In dat geval is er meer gelegenheid de lesstof toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten.

 

Prijs, data en locaties

De prijs voor de 1-daagse opleiding bedraagt € 175,00. Dit bedrag is inclusief lunche(s), koffie/thee en versnaperingen, cursusboek en examen.

 

Zie voor de actuele opleidingsdata en locaties de planning.

 
© 2013 Van Wees Opleidingen