Opleiding: Basis-VCA
Inschrijven voor deze cursus

Cursus Basisveiligheid VCA 

 

- We hebben de groepsomvang verlaagd naar een maximum van 10 personen;

- We voeren een strak deur beleid;

- We passen effectief 1,5 meter social distance toe tijdens de gehele training en de examens;

- We geven instructies betreffende hygiëne maatregelen welke moeten worden toegepast;

- We hebben de frequentie van schoonmaak activiteiten vergroot;

- We hebben de opstelling in onze leslokalen zo aangepast dat 1,5 meter social distance is gewaarborgd; 

- Bij alle toegangsdeuren en sociale ruimte zijn duidelijke instructies aangebracht. 

 

Tijdsduur:

1 dag.

Kosten:

€ 189,00 p.p. excl. BTW gegeven in het Nederlands.

De kosten zijn inclusief lesboek, versnaperingen, lunch, examen, certificaat en pasje.

Voor groepen kunt u contact met ons opnemen voor een aangepast tarief.

Optioneel aan toe te voegen:

 • €  35,00 excl. BTW - Toeslag voorleesexamen (+15 minuten extra examentijd)
 • €  65,00 excl. BTW - Toeslag anderstaligexamen 
 • geen toeslag - omzetting naar Basis VCA Groen examen

(Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van Basisveiligheid VCA. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 'groen gekleurde' vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA examen.)

Doelgroep:

Iedereen die in het bezit van het certificaat Basis VCA wil of moet komen.

Deze opleiding vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat Basisveiligheid VCA. De opleiding is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), die met grote regelmaat wijzigen. Onze lessen zijn gebaseerd op de laatste eindtermen. Doordat wij onze cursusboeken in eigen beheer hebben, zijn deze altijd actueel.

Toelatingseisen:

Er zijn géén toelatingseisen voor deze cursus. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij Nederlands begrijpend kan. De deelnemer dient in voorbereiding de lesstof (het cursusboek) te lezen. Wij adviseren met klem om de vragen aan het eind van ieder hoofdstuk te maken.

Inhoud van de cursus:

De cursus omvat de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden:

 • Wet- en regelgeving;
 • Werkplekcontroles;
 • risico's en preventie.

Uitvoeren van werkzaamheden:

 • gereedschappen en machines;
 • hijsen en heffen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • werken op gevaarlijke locaties (besloten ruimten);
 • werken op hoogte;
 • ergonomie.

Beheersen van specifieke gevaren:

 • gevaarlijke stoffen;
 • brand en explosies;
 • elektriciteit.

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

 • ongevallen en noodsituaties;

Examen en certificaat:

Het examen vindt aansluitend aan de cursus plaats en wordt afgenomen door een extern erkend examenbureau. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het persoonlijk certificaat Basis Veiligheid VCA. Dit certificaat is landelijk geaccepteerd (het certificaat wordt ook erkend door België en de BRD).

Een goede voorbereiding op het Basis VCA examen is heel belangrijk. Naast het lezen van het lesboek en het maken van de opgaven aan het eind van ieder hoofdstuk, is het ook mogelijk een proefexamen te maken. Een proefexamen wordt door de VCA Examenbank beschikbaar gesteld.

Geldigheidsduur certificaat:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Code 95:

Deze cursus wordt geaccepteerd door het CCV. Optionele kosten van afdracht voor nascholingsplicht aan het CCV bedragen € 24,50 p.p. per cursus.

Cursusduur:

Wij verzorgen de cursus Basis VCA in 1 dag (2 dagdelen, van 08:30 tot 16:30 uur). Bij de 1-daagse cursus is het van belang dat de deelnemer het cursusboek in voorbereiding heeft doorgenomen. Delen van de lesstof worden in aanzienlijk tempo doorgenomen.

Leslocatie:

De opleiding wordt in principe gegeven op onze eigen leslocatie. Desgewenst kan de cursus bij u op locatie worden gegeven (incompany).

Lestijden:

De cursusdag start om 08.30 uur en  wordt om 16.30 uur beëindigd, gevolgd door het examen van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Overleg over afwijkende cursustijden en examentijden is mogelijk.

Cursusdata:

Inschrijfformulier

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega's in voor één van onze opleidingen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en dan klikken op "verzend formulier". U ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

Basis-VCA
Bedrijf
Contactpersoon
Cursist(en)
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.